**اطلاعیه الزام وارد کردن تاریخ تولد**
طبق اعلام سازمان هواپيمائي کشوري درخصوص ضرورت تاريخ تولد کامل مسافران به همراه کدملي و يا شماره گذرنامه ، نام و نام خانوادگي صحيح جهت تهيه بليط برروي تمامي ايرلاين ها الزامي ميباشد. در غير اين صورت تمامي مسوليت پيش آمده به عهده مسافر مياشد.سایر اعلانات