**شرایط سفر به دوحه با ایرلاین قطری **
شرایط سفر با ایرلاین قطری
1- بلیط ها حتما باید به صورت رفت و برگشت خرید شود
2- مسافران درصورتی که بلیط رفت برگشت تهیه میکنند امکان استفاده  از بلیط برگشت تک را ندارند
3- آخرین تغییرات سفر با ایرلاین قطری را از آدرس سایت https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/requirements.html?iid=ALL88789980 چک نمایید .
4- مسیر ها باید به صورت ذیل خرید انجام گردد
اصفهان - دوحه - اصفهان  23NOV به 30NOV
شیراز - دوحه - شیراز 20NOV به 30NOV
شیراز - دوحه - شیراز 29NOV به 01DEC
مشهد - دوحه - مشهد 20NOV به 30NOV
مشهد - دوحه - مشهد 19NOV به 30NOV
مشهد - دوحه - مشهد 24NOV به 26NOV
مشهد - دوحه - مشهد 19NOV به 26NOVسایر اعلانات